Υπηρεσίες & προϊόντα

Η εταιρία αναλαμβάνει δημόσια & ιδιωτικά έργα με απόλυτη επιτυχία.
Δραστηριοποιείται στα εδαφοτεχνικά και χωματουργικά έργα (εκσκαφές θεμελίωσης, επιχώσεις , διάνοιξη δρόμων, διαμορφώσεις χωραφιών, κ.τ.λ) καθώς επίσης και στην προμήθεια σιδήρου οικοδομών τα οποία επεξεργάζονται σε ιδιόκτητη βιοτεχνία δομικού χάλυβα αλλά και σε ότι έχει να κάνει με κτίσιμο της οικοδομής παρέχοντας και οικοδομικά υλικά στους πελάτες της οπουδήποτε και οποτεδήποτε χρειαστεί με την χρήση δικών της γερανοφόρων φορτηγών.

Αναλυτικότερα:


ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ

Τα έργα μας

Εργασίες για την κατασκευή σπιτιού στην περιοχή Χωματουργικές εργασιές  για την κατασκευή σπιτιού στην περιοχή  ΑΓ ΓΕΩΡΓΙΟΣ . ...
διαβάστε περισσότερα...
Τμήμα νέας εθνικής οδού Καστέλι - Απομαρμά Η εταιρία μας συμμετείχε στην διάνοιξη του τμήματος της νέας εθνικής οδού Καστέλι - Απομαρμά ενός έρ ...
διαβάστε περισσότερα...
Όλα τα έργα